Witamy serdecznie absolwentów szkoleń na diagnostów SKP organizowanych przez nasz ośrodek!

Na tej stronie macie Państwo możliwość wielokrotnie przećwiczyć i sprawdzić aktualny poziom zdobytej wiedzy przed egzaminem kwalifikacyjnym. Zrealizowane jest to przy pomocy banku zawierającego blisko 1200 przykładowych pytań egzaminacyjnych z pośród których są generowane losowo przez system testy, zawierające po 30 pytań dla kursu podstawowego oraz po 5 pytań dla każdego z szkoleń specjalistycznych. Pytania przy odpowiedzi mają podaną swoją interpretacje prawną.

Dostęp do aplikacji ograniczona jest czasowo do 3 miesięcy od momentu wysłania do Państwa wiadomości ze startowym hasłem.

Po upływie tego okresu oczywiście dostęp naszym absolwentom będzie przedłużany do momentu zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego. Należy jedynie przesłać wiadomość - wniosek o przedłużenie dostępu na nasz adres: ptim@simp.pl, przy czym należy załączyć informację z TDT o ustalonym terminie egzaminu. 

Bank pytań jest na bieżąco aktualizowany w związku z zmieniającymi się przepisami i dodawane są też nowe pytania, które przynosi nam życie.

W bloku "Szkolenie  podstawowe" znajduje się również ponad 30  przykładowych pytań opisowych wraz z ich odpowiedziami.

Dodatkowo w poszczególnych blokach kursów udostępniono naszym absolwentom tematycznie pogrupowane, aktualne akty prawne i liczne materiały pomocnicze do pracy diagnostów SKP.

Życzymy przyjemnej pracy przy pomocy aplikacji e-learningowej Moodle, powodzenia na egzaminie oraz zadowolenia w pracy na stanowisku diagnosty!

Wykładowcy                                                                                           

Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP-AUTOMEX


Uwaga !

Prosimy uprzejmie naszych kursantów o przesyłanie tekstów pytań z jakimi spotykają się na egzaminach na e-mail ptim@simp.pl . Pozwoli nam to wzbogacić nasz serwer a w  nagrodę osobom tym zostanie przedłużony dostęp do naszego serwera .

  Aktualności

  DZU. poz. 141 czyli wersja ujednolicona rozorzadxenia DZ.U poz. 776 z zmianami

  by Piotr Gębiś -

  Dzień dobry,

  Informuję,,że wreszcie doczekalismy się ujednoliconej wersji rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach DZ.U. poz. 141 .                                                                              Panie Ministrze czekamy na ten sam ruch w zakresie rozporządzenia dot. warunków techniczch.  

  Nowe roporządzenei dostępne jest na stronie ISAP- Ihttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000141 oraz po zalogowaniu jest umieszczone na naszym serwerze w zakładce Kurs podstawowy - Akty prawne 

  Piotr Gębiś 

  Prawa o ruchu drogowym z dnia 106.2023

  by Piotr Gębiś -

  Informujemy,że ukazalo się nowe ujednolicone Prawo o ruchu drogowym ogłoszone w dniu 1 czerwca 2023 r DZ.U. poz 1047 

  Oczywiscie wersja ujednolicona została dodana do naszych zasobów po zalogowaniu - zakladka Kurs podstawowy - Przepisy prawne   ADR 2023

  by Piotr Gębiś -

  Informujemy absowentów naszych szkoleń na diagnstóew,że na naszym serwerze w zakldace  SKP Szkolenie ADR  jest dostaępne nowe roporzadzenie dot. tych pojazdów ADR DZ.U. poz 891 z 2023 r 

  Older topics...