Aktualności

Zmiana w DZ.U. poz. 776 - odroczone zmiany,które miały wejść w dniu 4.06.2018

Zmiana w DZ.U. poz. 776 - odroczone zmiany,które miały wejść w dniu 4.06.2018

by Piotr Gębiś -
Number of replies: 0

 
Z dniem poprzedzającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnianie niezgodności na zasadach określonych w art. 80bd ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, określony w komunikacie,o którym mowa w art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.3)), tracą moc przepisy tj : 1) § 5 ust. 6, 6a, 8 i 9 oraz 2) pkt 0.2 lit. d tabeli w dziale I załącznika nr 1 do rozporządzenia.