Aktualności

Zmiany w przepisach w związku z wprowadzeniem CEPIK 2,0

Zmiany w przepisach w związku z wprowadzeniem CEPIK 2,0

by Piotr Gębiś -
Number of replies: 0

W zawiązku z wprowadzeniem CEPIK 2,0 w zakresie przepisów obowiązujących w SKP zaszły zmiany w:

Prawie o ruchu drogowym Ustawa dz.u.poz. 1926 z 17.10.2017 r  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzeniu dz.u 2089 z 10.11 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 

Obydwa w/w przepisy prawne są dostępne po zalogowaniu do serwera w zakładce Szkolenie Podstawowe - Przepisy prawne